888 TRADING

บริษัทผลิตและนำเข้าของพรีเมี่ยม

มุ่งเน้นการสร้างงานพรีเมี่ยมให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

Our Work

Premium Bags Work

กระเป๋าหนัง กระเป๋าผ้า กระเป๋าพรีเมี่ยมทุกชนิด

Plastic Work

ถ้วย กล่อง ชาม แก้ว ทัพเปอร์แวร์ งานพลาสติก ทุกชนิด

Paper Work

ช้อน ส้อม จาน ชาม หลอด กล่อง ทุกชนิด

Print And Sticker Work

งานสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด

Products

MADE TO ODER , SCREEN LOGO

สามารถสั่งผลิตตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ ขั้นต่ำ 100 ชิ้น ขึ้นไป
สกรีนด้วย – Digital Print, Digital sublimation print, SILK SCREE หรือ งานปักต่างๆป้ายทอ ป้ายพิมพ์ Label และป้ายปั้มหนังหรือโลหะ

บริษัท 888 เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัทผลิตและนำเข้าของพรีเมี่ยม

               มุ่งเน้นการสร้างงานพรีเมี่ยมให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ เพราะเราให้ความสำคัญและเข้าใจว่า แบรนด์ของลูกค้านั้นสำคัญ รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างงานให้กับชุมชนใกล้เคียง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้าที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชนควบคู่ไปกันกับธุรกิจของลูกค้า

               สินค้าพรี่เมี่ยมของเราที่ช่วยสนับสนุนแบรนด์ของลูกค้า เช่น กระเป๋าเก็บความเย็น กระเป๋าผ้า หน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อน ร่ม ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อเรา เพื่อเลือกวัสดุและสินค้าที่เหมาะกับธุรกิจของลูกค้าได้ตามความต้องการ

              ทางบริษัท 888 เทรดดิ้ง ที่ผ่านมา เราได้การสนันสนุนจากบริษัทต่างๆ และเราพยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติบโตและก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนันสนุนในธุรกิจของลูกค้า รวมทั้งชุมชนให้ก้าวไปพร้อมเพรียงกัน

Vision :

มุ่งเน้นการสร้างสรรผลงานที่มีคุณภาพควบคู่กับสนับสนุนชุมชน

Mission :

เน้นการบริการตรงตามความต้องการให้กับธุรกิจของลูกค้า รวดเร็ว และแม่นยำ เพื่อให้บริษัทเป็นผู้นำและศูนย์กลางในการผลิตของพรีเมี่ยม พร้อมสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย

กลยุทธ์ในการดำเนินการ :

1.เราพยายามขยายตลาดในการส่งออกให้เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มจากบริษัทขนาดใหญ่ไปกลาง จนถึงธุรกิจขยาดย่อม

2.เพิ่มพื้นที่ชุมชนที่มีส่วนช่วยในการผลิตให้กับบริษัทมากขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน

3.เราพยามเปิดตลาดในต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น กระตุ้นให้เพิ่มฐานการผลิตของบริษัทให้มากขึ้น

PORTFOLIO

Contact Us

Samut Prakan

+66 2 077 1595 , +66 095 289 3615

contact@888trading.co.th